KASUTAJATINGIMUSED

 Veebipoe TARCON e-õppeplatvormi (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ TARCON registrikood 16487228, asukohaga A-Torn, Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

  • Pangalink

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

NB! Olenevalt toodetest ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest 1 aasta jooksul alates asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@tarcon.ee.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@tarcon.ee.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Ostja kohustused

Ostja peab esitama täpsed ja õiged isikuandmed, kontaktandmed ja tarneaadressi. Valeandmete esitamine võib viia tellimuse tühistamiseni või kohaletoimetamise probleemideni.

Ostja peab sooritama makse vastavalt müüja poolt määratud tingimustele ja tähtajale. Tellimus loetakse kinnitatuks alles pärast makse laekumist müüjale.

Ostja peab tellimuse üle vaatama ja kontrollima enne selle esitamist, tagades, et kõik valitud tooted ja kogused on korrektsed.

Kui müüja vajab täiendavat informatsiooni tellimuse täitmiseks või probleemi lahendamiseks, peab ostja olema koostöövalmis ja vastama päringutele kiiresti ja ausalt.

Ostja peab austama müüja privaatsustingimusi ja hoidma konfidentsiaalsena kogu saadud teabe, mis puudutab müüja äritegevust ja muid kliendiandmeid.

Ostja on kohustatud mitte jagama ostetud tooteid kolmandatele osapooltele tarbimiseks. Soetatud tooted on kasutamiseks mõeldud ainult isikule, kelle nimele on kasutaja loodud.

Ostjal on keelatud lindistada tooteid ekraanisalvestaja või muu filmimist võimaldava seadmega. 

Videomaterjali jagades kolmandatele osapooltele või ülesse lindistamisel on TARCON OÜ-l õigus rikkujale esitada trahv kuni 1500€ suuruses.

Ostja õigused

Ostjal on õigus saada täielikku ja täpset teavet müüdavate toodete, sealhulgas nende omaduste, hindade, saadavuse ja tarnetingimuste kohta.

Ostjal on õigus saada asjakohast ja õigeaegset kliendituge. Müüja peab pakkuma selgeid ja lihtsaid viise klienditoe saamiseks, sealhulgas kontaktteavet ja tugikanaleid.

Ostjal on õigus esitada kaebusi, kui ta ei ole rahul saadud toodete või teenustega. Müüja peab pakkuma selge protsessi kaebuste esitamiseks ja nende lahendamiseks mõistliku aja jooksul.

Ostjal on õigus saada ostudokumentatsioon, sealhulgas arve, mis näitab selgelt tehingu üksikasju, nagu toote nimi, hind, kogus, maksud ja tarnekulud.

Ostjal on õigus enne ostu sooritamist tutvuda müüja kasutustingimuste, privaatsuspoliitika ja tagastustingimustega. Need dokumendid peavad olema kergesti leitavad ja arusaadavad.

Ostjal on õigus tarbida ostetud tooteid 12 kuud alates ostutehingust.

Ostjal on õigus tarbida ostetud tooteid mitu korda eelnevas lõigus mainitud ajaperioodi jooksul.

Müüja kohustused

Müüja on kohustatud võimaldama Ostjal soetatud tooteid tarbida 12 kuud alates ostutehingu hetkest. Müüja võimaldab kursusi tarbida Ostjal läbi koolitusplatvormi, võimaldades Ostjale ligipääsu pärast ostutehingut.

Müüja peab tagama, et tellimused täidetakse õigeaegselt ja et tooted tarnitakse kokkulepitud ajal ja viisil. Müüja peab teavitama klienti võimalikest viivitustest või muudatustest.

Müüja peab tagama, et kõik müüdavad tooted vastavad kirjeldustele ja kvaliteedistandarditele. 

Toodete ära kadumisel Ostja kasutajast põhjustel, mis ei ole seotud tähtaja möödumisega, on Müüjal kohustus tooted taastada Ostja kasutajale.

Müüja peab pakkuma ostjale (koolitusel osalejale) vajalikku tuge ja nõustamist enne ja pärast koolitust.

Müüja peab pakkuma selget ja läbipaistvat hinnakujundust ning vältima varjatud kulusid.

Müüja peab koguma, töötlema ja hoidma kliendi isikuandmeid vastavuses kehtivate privaatsus- ja andmekaitseseadustega.

Müüja peab järgima kõiki kohalikke ja rahvusvahelisi seadusi ja regulatsioone, mis on seotud e-kaubandusega, sealhulgas tarbijakaitse-, maksustamis- ja kaubandusreegleid.

Müüja peab tagama, et veebipoe turvalisus on tagatud, kaitstes kliendiandmeid ja makseprotsesse. Müüja peab rakendama meetmeid pettuste ennetamiseks ja avastamiseks.

 

Müüja õigused

Müüjal on õigus igal ajal muuta veebipoe kasutustingimusi ja hindu. Sellised muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel.

Müüjal on õigus keelduda teenuse osutamisest või tellimuse täitmisest, kui ilmnevad kahtlused petturlikus tegevuses, andmete ebaõigsuses või muudel õigustatud põhjustel.

Müüjal on õigus Ostja soetatud toodete tarbimine lõpetada enne tähtaega, kui Ostja on rikkunud peatükis “Ostja kohustused” sätestatud tingimusi.

Müüjal on õigus eemaldada või muuta veebikursuseid vastavalt omale soovile. Juhul, kui Müüja soovib eemaldada olemasolevat kursust, kuid valitud kursust on antud hetkel tarbimas üks või mitu Ostjat, peab Müüja võimaldama neile kursuse läbimise vastavalt tähtaja lõpuni.

Müüjal on õigus nõuda ostjalt lisainformatsiooni, kui see on vajalik tellimuse täitmiseks või kliendi tuvastamiseks.

Müüjal on õigus koguda ja kasutada kliendi isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale ning kehtivatele seadustele, näiteks turunduslikel eesmärkidel või tellimuste täitmiseks.

Müüjal on õigus korraldada erinevaid kampaaniaid, sooduspakkumisi ja müügiedendusi vastavalt oma äranägemisele.